"เดอะตุ๊ก-บิ๊กกร๊อง"มาด้วย!ส.บอลตั้งคณะกรรมการพัฒนาบริหารฟุตบอลไทย

4

สมาคมฯ แต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาและบริหารฟุตบอลทีมชาติไทย

ด้วย สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีเป้าหมายที่จะพัฒนาศักยภาพทางด้านการแข่งขันของนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยทุกรุ่นอายุ ตามแผนแม่บท สมัครฟีฟ่า ปี 
ดังนั้น เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย จึงมีคำสั่งแต่งตั้งให้บุคคลต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการพัฒนาและบริหารฟุตบอลทีมชาติไทย เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาและการบริหาร โดยจะมีส่วนในการผลักดัน ติดตามผลการทำงานของการพัฒนาการวางรากฐานพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแผนแม่บท 20 ปี ล้มโต๊ะ
นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ในการเรียกขอข้อมูล ตรวจสอบ ติดตามผล ประเมินผล การเตรียมการแข่งขัน ความพร้อม ศักยภาพ ร่วมวางเป้าหมายของการแข่งขันในแต่ละทัวนาเมนต์ เพื่อให้แน่ใจว่า ผู้อำนวยการเทคนิค และผู้ฝึกสอนทีมชาติในแต่ละชุดได้เตรียมความพร้อมในทุกด้าน และได้รับคำปรึกษาจากประสบการณ์ของคณะกรรมการที่เชี่ยวชาญแตกต่างกันออกไปในแต่ละด้าน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่การกีฬาฟุตบอลของชาติ 
รายชื่อ คณะกรรมการพัฒนาและบริหารฟุตบอลทีมชาติไทย ได้แก่
1. รศ. ดร. วิชิต คนึงสุขเกษม เป็น ประธานกรรมการ
2. ดร.วิชิต  แย้มบุญเรือง เป็น ที่ปรึกษา
3. นายวิรัช บอลเต็ง10 เป็น ที่ปรึกษา
4. นายแพทย์ไพศาล จันทรพิทักษ์ เป็น กรรมการ
5. นายวิทยา  เลาหกุล เป็น กรรมการ
6. นายอดิศักดิ์  เบ็ญจศิริวรรณ เป็น กรรมการ
7. นางนวลพรรณ  ล่ำซำ เป็น และไทยแลนด์เวย์
8. นายยุทธพงศ์ วิชัยดิษฐ์ เป็น กรรมการ
9. นายธนวัชร นิติกาญจนา เป็น กรรมการ
10. นาวาอากาศโทปิยะพงษ์ ผิวอ่อน เป็น กรรมการ
11. นายสินทวีชัย หทัยรัตนกุล เป็น กรรมการ
12. นายทัดเทพ พิทักษ์พูลสิน เป็น กรรมการ
13. นายมิตติ ติยะไพรัช เป็น กรรมการ
14. นายจีระศักดิ์ โจมทอง เป็น กรรมการ
ผลลิเวอ ดร.จตุพร royal1688 เป็น กรรมการและเลขานุการ